Selecteer de taal

Zandseparatie zonder bouwvergunning
Zandseparatie zonder bouwvergunning

Zandseparatie in nieuwe opstelling met Cross Auger 

Vincent en Liesbeth hebben samen met hun familie een melkveehouderij overgenomen in Oost-Duitsland. Op deze boerderij werd stro gebruikt in de boxen. De nieuwe eigenaren kozen in de nieuwbouw echter voor zandbedding om hun koeien optimaal comfort te kunnen bieden.   

In totaal beschikt de veehouderij over 1600 melkkoeien. In de nieuwe stal is gekozen voor een dichte vloer. 1300 koeien maken gebruik van comfortabele zandboxen en ervaren de voordelen ervan. Ze liggen langer, het zorgt voor een uitstekende tractie wanneer ze opstaan of gaan liggen, schaafwonden aan het spronggewicht komen nog maar beperkt voor en ze blijven gezonder. Met als resultaat een hogere melkproductie en een gezond bedrijfsresultaat. 

De overige 300 boxen zijn gevuld met een stromengsel. Hier is voor gekozen omdat de inkoop van stro goedkoop is (naast de veehouderijtak is er ook een akkerbouwtak) en omdat dit materiaal een goede toevoeging is in de biogasinstallatie. 

Voordelen volgens Vincent op een rij 

  • na drie jaar is het systeem afbetaald en levert iedere kilo zand geld op  
  • CO2 besparing van ca 80.000 kg  
  • onze koeien voelen zich comfortabeler in het zand en hebben minder verwondingen door uitglijden  
  • geen lang vergunningstraject voor het zandseparatiesysteem  
  • 90-97% zand terugwinning

Zand in combinatie met de Biovergister

Na de uitbreiding van de biovergister dient ook de mest van de nieuwe stal te worden vergist in de mestvergister en omgezet in groene energie. Door de keuze voor zandbedding moest er een oplossing komen voor het filteren van het zand uit de mest, zodat ook deze mest nog steeds kan worden vergist. Zand en biogas gaan in deze opstelling goed samen. Voor een zandseparatie oplossing kwam Vincent uit bij Mavasol. “Eerder had ik al contact gehad met een partij voor het optimaliseren van de mestvergister. Maar geld verdienen aan de terugwinning van zand leek mij goed voor de toekomst. Zand wordt steeds duurder en minder inkoop levert mij direct voordeel op. Ook heb ik door zandseparatie meer mogelijkheden tot biogas” – vertelt Vincent over zijn keuze. 

Na een locatiebezoek is een eerste schets gemaakt voor een zandseparatiesysteem. Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de ruimte werd een plan gemaakt voor de One Shot Sand Separator. Hiervoor werd een 3D tekening gemaakt. Ook heeft Vincent samen met Mavasol een bezoek gebracht aan een Deense melkveehouder om daar te kijken hoe de One Shot Separator werkt.

anthony - boer die koos voor zand  anthony gothard sandseparation

Plan B 

Bij het doornemen van de planning werd vastgesteld dat de bouwwerkzaamheden veel effect zouden gaan hebben op de bedrijfsvoering vanwege de constructieve situatie. Voor het beste resultaat was het nodig om de putten in de looproutes aan te passen, waardoor de looproutes van de koeien een aantal weken niet gebruikt konden worden. “Omdat we hier tijdig achter kwamen heeft Mavasol gekeken naar een andere oplossing, wat de dagelijkse bedrijfsvoering minder zou verstoren”. 

Uiteindelijk is gekozen voor een dubbel Sand Cannon zand separatie systeem in plaats van het One Shot systeem. Deze installatie hoeft niet geplaatst te worden in een put omdat de Sand Cannon een eigen bovengrondse opvangbak heeft. Door de toevoeging van de cross auger is het mogelijk om het zand van meer dan 1300 boxen te verwerken. 

 

Geen bouwvergunning

Een bijkomend voordeel van de nieuwe oplossing was, dat er geen grote aanpassingen gedaan hoefden te worden aan de bestaande putten. De grote ronde mestput werd opgedeeld in drie verschillende secties; vaste stoffenput, een ruwe mestput en de vloeistoffenput. Hierdoor waren er geen infrastructurele veranderingen nodig en kon meteen gestart worden met de bouw. Tevens konden de bestaande putten en pompen eenvoudig in het nieuwe systeem worden geïntegreerd. 

Samenwerking met Mavasol 

In 2021 nam Vincent contact op met Mavasol. Hij had de mogelijkheden van een zandbedding en de biogasinstallatie besproken met een biogasleverancier. Omdat het hem interessant leek om zand terug te winnen en opnieuw te gebruiken besloot hij contact op te nemen met een zandseparatie specialist. 

Na het eerste contact en een bedrijfsbezoek hebben Vincent en zijn vader samen met Klaas een project bezocht in Denemarken. “Wij vinden het belangrijk dat de klant weet wat voor installatie hij aanschaft. Door een bezoek te brengen aan één van onze klanten met een soortgelijke machine krijgt de klant meer gevoel bij de oplossing. Meestal staat de veehouder, waaraan een bezoek wordt gebracht, open voor vragen en wil hij graag toelichten waarom hij voor deze installatie heeft gekozen. En een klant kan dit vaak ook beter zelf vertellen.” – vertelt Klaas, directeur sales van Mavasol. 

Besparing en CO2 reductie 

Vincent heeft de mogelijkheid om meer dan 90% van het zand terug te winnen. Op dit moment wordt er zelfs 97% van het zand terug gewonnen! Door de stijgende kosten van zandinkoop en het verminderen van de transportkosten voor nieuwe leveringen heeft de complete installatie een verwachte terugverdientijd van 3 jaar. In juni 2022 is het project opgeleverd. In de zomer van 2025 is de volledige installatie afbetaald en levert iedere kilo teruggewonnen zand geld op voor de veehouderij. 

Bij een offerte voor een zandseparatie systeem wordt naast de terugverdientijd ook de CO2 reductie berekend. Dit wordt gedaan aan de hand van de Life cycle greenhouse-gas emission calculator gemaakt door LCA consultants. In het LCA rapport van de melkveehouderij van Vincent en zijn familie worden de aan- en afvoerkosten van zand meegenomen, de nodige uitstoot van de installatie en het uitrijden van mest over het land. Dit resulteert in 80.000 kg CO2 besparing op jaarbasis. CO2 besparing wordt steeds belangrijker in de veehouderij, naast het verlagen van de CO2-voetafdruk kan deze besparing ook financieel voordeel opleveren. 

Dit is gelijk aan 36 benzineauto’s die 10.000 kilometer per jaar rijden. Bron: Milieu Centraal.  
Uitleg vergelijking benzineauto:   
Een gemiddelde benzineauto die jaarlijks 10.000 kilometer rijdt stoot over het gehele jaar ongeveer 2240 kg CO2 uit. 80.000 / 2240 = 35,7 auto’s = afgerond 36. 

 

Hoe werkt het systeem?

Op de 3D tekening zie je dat het zandseparatiesysteem gebruik maakt van twee putten. Dit zijn de bestaande putten gelegen aan de zijkant van de stal. De bestaande routing in de stal blijft bestaan. Eerst wordt de mest geschoven uit de stal in de mestput. De piston pomp pompt de mest uit de put en transporteert het mengsel naar de Sand Cannon. 

sandcannon layout duitsland mavasol

Voor het reservoir van de Sand Cannon wordt de mest vermengd met gerecycled water en wordt het grove zand uit het mengsel gefilterd. De cross auger zorgt ervoor dat het fijne zand bezinkt en dat de dunne mest, dat inmiddels vrij is van zand, uitkomt in de DT360 mestscheider. 

De DT360 zorgt voor de scheiding van de vloeistoffen en de dikke fractie, waardoor het laatste overblijft zodat dit gebruikt kan worden in de biogasinstallatie. De vloeistof kan opnieuw worden gebruikt voor het vermengen van de mest die rechtstreeks uit de stallen komt en nog gesepareerd moet worden. 

Contact opnemen

Heeft u een vraag of opmerking? Maak dan gebruik van dit contactformulier, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op!


foto contact


Contactformulier:

Graag uw voornaam invullen
Graag uw achternaam invullen
Graag uw mailadres invullen.
Graag uw vraag of opmerking invullen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Klik op het rondje zodat het groen wordt.

 

 

 

 

 

 

 

Circular agriculture starts today - for a better tomorrow.