Selecteer de taal

Mestverwerking
Mestverwerking

Waarom?

  • Het gerecyclede beddingmateriaal is comfortabel voor de koe en bacterievrij
  • Geen dure inkoop meer van beddingmateriaal
  • De machine is volledig op afstand te bedienen en te controleren
  • Snelle terugverdientijd
  • Het proces zorgt voor een aanzienlijke CO2 besparing
  • Het systeem is een uitstekende combinatie met een biogasvergister of stikstofstripper

Resultaat

Dankzij het schone eindproduct en dus een vermindering van bacteriën in de stallen, wordt de gezondheid van de koe verbeterd. Onze mestcomposteringsmethode wordt inmiddels ingezet op meerdere boerderijen in Europa. Bij veel van deze projecten wordt de BeddingMaster in combinatie met een biogasinstallatie ingezet. Allereerst worden voedingsstoffen uit de mest en andere GFT-afvalproducten gehaald en gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Hierna gaat het restproduct uit de biovergister naar de BeddingMaster om gecomposteerd te worden, zodat het kan worden hergebruikt als compost of als circulair boxstrooisel. 

De BeddingMaster van Mavasol

Mest is een waardevol product waarmee in de veehouderij geld kan worden verdiend. Met de BeddingMaster wordt de mest efficiënt omgezet in een waardevol product voor de veehouder en een hoog comfort en gezondheid voor de koeien. Mavasol helpt melkveehouders om te voldoen aan de milieuregelgeving voor hun mest. Winst wordt gegenereerd door de mestverwerkingskosten te verlagen en de mestopbrengst te verhogen.

Wij helpen u op weg naar een circulair verdienmodel 

Circulaire economie wordt steeds belangrijker. Door op de juiste manier met grondstoffen om te gaan en de efficiëntie van de processen te verhogen, kan de CO2-voetafdruk aanzienlijk worden verminderd en tegelijkertijd geld worden bespaard voor het melkveebedrijf. De BeddingMaster helpt de veehouders om het einde van de keten aan het begin van dezelfde keten te binden. 


Hoe het werkt 

Door het combineren van eeuwenoude composttechnieken en de kennis en ervaring van Daritech, is de BeddingMaster ontwikkeld. De BeddingMaster zet koemest om in comfortabel en hygiënisch beddingmateriaal, ook wel boxstrooisel genoemd. Door het geverifieerde en gecontroleerde composteringsproces kan mest worden hergebruikt in ligboxen van vee. Schone en voordelige bedding, fijn voor mens en dier.
Verspil geen tijd en geld meer aan zaagsel en schaafsel, Mavasol heeft dé duurzame oplossing. Bedding ontwikkeld voor melkveehouders die gerecyclede mest als strooisel gebruiken. 

STAP 1: 35% Droge stof
De drijfmest wordt uit de stallen geschoven en opgevangen in een put. Met de speciaal door Daritech ontworpen Screw Press Separator wordt het water uit de mest afgevoerd en blijft er 36% droge stof over. Dit is de ideale grondstof voor de BeddingMaster. De vaste meststoffen worden via een vaste opening in de BeddingMaster ingevoerd.

STAP 2: composteren door middel van de aanwezige bacteriën
Het mooie van het composteren van vaste mest is dat de aërobe bacteriën, die het organische materiaal consumeren, dankzij de melkkoeien al in de vaste stoffen zitten. Deze bacteriën brengen het composteringsproces op gang. 

STAP 3: met de juiste luchttoevoer, rotatie en een gecontroleerde temperatuur
Eenmaal in de BeddingMaster vermenigvuldigen de bacteriën zich, terwijl ze het werk afmaken dat in de maag van de koeien is begonnen. Een ventilator trekt lucht door de trommel en zorgt voor een ruime luchttoevoer, die zich vermengt met de vaste stoffen die door de rotatie van de trommel tuimelen. Binnen enkele uren heeft de activiteit van de bacteriën de temperatuur tot boven de 65 °C (150 ºF) gebracht. Door het roteringsproces, de temperatuur in de machine en de beluchting wordt de mest volledig gecomposteerd in 12 tot 24 uur. 

STAP 4: met als resultaat een geschikt beddingmateriaal of compost 
Het hygiënische en droge materiaal dat uit de BeddingMaster komt is droog en geurvrij. Het materiaal is comfortabel voor koeien en kan direct worden gebruikt als beddingmateriaal. Daarnaast kan het eindproduct ook gebruikt worden als bodemverbeteraar.  

 

Een gecertificeerd mestverwerkingssysteem 

Certificering
Sinds 2013 is de BeddingMaster officieel gecertificeerd en gevalideerd. De tests worden uitgevoerd in de context van de Europese verordening inzake dierlijke bijproducten en de ISO-normen (EU 1069/2009 en EU 142/2011). De BeddingMaster voldoet tevens aan de exporteisen van Frankrijk, de NF-U normering. Dit houdt in dat het proces van de BeddingMaster juist is uitgevoerd binnen het systeem en vrij van bacteriën is.

NF-U-certificering
Om digestaat (gecomposteerde mest) naar Frankrijk te vervoeren of te exporteren, moet het voldoen aan de kwaliteitseisen van de NF-U-norm. Onze BeddingMaster is gecertificeerd volgens deze kwaliteitsnormen.

Validatieonderzoek
In een validatiestudie wordt het doden van micro-organismen in de betreffende installatie onderzocht. In samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Europese NEN is deze methode vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak (NTA8777) (Toelichting). Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder accreditatie. Op basis van de resultaten van het onderzoek worden eisen aan het verloop van de procedure vastgesteld en vastgelegd in een HACCP-protocol. Het onderzoekt en toont de minimale doding van pathogene micro-organismen tijdens het fermentatie- of composteringsproces aan.

We hebben de 6-20, de 6-32 en de 8-40 versie van de BeddingMaster getest. Uit alle testen bleek dat deze BeddingMasters kunnen voldoen aan de vereiste 5log10 reductie van Enterococcus faecalis zoals vermeld in 142/2011. Bovendien bleek uit periodieke bemonstering van de output van de BeddingMaster dat E. coli voldoet aan de <1.000 CFU/gr (normaal gesproken tonen de resultaten <10 CFU/gr) zoals vermeld in 142/2011. Verder toonden Salmonella-analyses normaal gesproken "Niet aanwezig in 25 gr" zoals vermeld in 142/2011.

BeddingMaster voldoet aan eisen EVDB

Mits op de juiste manier gebruikt en tijdens het composteren een voldoende hoge temperatuur wordt bereikt, worden pathogene bacteriën (Enterococcus faecalis, E. coli en Salmonella) voldoende gereduceerd om te voldoen aan de eisen van de Europese Verordening Dierlijke Bijproducten.

Logo RvA inspectie

 

Een bewezen composteringtechnologie voor Melkveehouderijen 

Met jarenlang betrouwbaar en gedocumenteerd BeddingMaster-succes op melkveebedrijven over de hele wereld, biedt Mavasol een flexibele in-vessel composter met een bewezen staat van dienst om aan uw behoeften op het gebied van mestrecycling te voldoen. De BeddingMaster is verkrijgbaar in verschillende maten en configuraties om aan uw behoeften te voldoen.

Vooraf altijd een compleet overzicht van de besparing en een 3D CAD-ontwerp 

De BeddingMaster is grotendeels onderdeel van de mestverwerkingssystemen van Daritech. Deze bestaan ​​naast de BeddingMaster voornamelijk uit separatoren, rollenpersen en transportsystemen. Mavasol ontwerpt maatwerkoplossingen voor het rendabel verwerken van mest. Hierbij maken we optimaal gebruik van bestaande putten en pompen, indien dit mogelijk is. Wij maken altijd een ontwerp in 3D CAD om u te laten zien hoe het systeem op uw erf past en welke vergunningen hiervoor eventueel nodig zijn. Wij maken de offerte compleet met een besparingsoverzicht van zowel de kosten, de terugverdientijd als ook de CO2 reductie die het systeem oplevert. 

 


Contact opnemen

Heeft u een vraag of opmerking? Maak dan gebruik van dit contactformulier, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op!


foto contact


Contactformulier:

Graag uw voornaam invullen
Graag uw achternaam invullen
Graag uw mailadres invullen.
Graag uw vraag of opmerking invullen.

 

 

 

 

 

 

 

Circular agriculture starts today - for a better tomorrow.

 

 

 

 

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.