Selecteer de taal

Mestverwerking
Mestverwerking

Waarom is mestverwerking belangrijk? 

Mest is niet langer een afvalproduct, maar een waardevolle grondstof voor veehouderijen. Door mest en urine zo snel mogelijk te scheiden, wordt de uitstoot verminderd.

Vaste en vloeibare mest worden gescheiden door middel van een mestscheider. De dikke fractie wordt op deze manier gescheiden van de vloeibare dunne fractie. Wanneer dit proces in een gesloten systeem of ruimte plaatsvindt, komen er geen geuren, ammoniak en fijnstof vrij tijdens het proces.

Mest scheiden 
Door mest te scheiden kunnen waardevolle bestanddelen uit de mest worden gehaald om te worden hergebruikt. Hiermee wordt de kringloop gesloten. Daarnaast kan de dikke fractie eenvoudiger gebruikt worden voor kunstmestvervanger of als beddingmateriaal. 

Het scheiden van mest wordt gedaan met een mestscheider, deze is in veel verschillende modellen leverbaar. Bij het kiezen van een mestscheider kijkt u naar het eindproduct en waarvoor u de mestgrondstof wilt hergebruiken. 

Mest composteren
Met de mestcomposteringsmethode wordt de droge mest omgezet in een schoon en hygiënisch eindproduct, dat hergebruikt kan worden als beddingmateriaal in de stallen. Bij veel van deze projecten wordt de BeddingMaster in combinatie met een biogasinstallatie ingezet. Allereerst worden voedingsstoffen uit de mest en andere GFT-afvalproducten gehaald en gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Hierna gaat het restproduct uit de biovergister naar de BeddingMaster om gecomposteerd te worden, zodat het kan worden hergebruikt als compost of als circulair boxstrooisel. 

Mest en zand scheiden 
Een mestscheider kan deel uitmaken van een zand- en mestscheidingssysteem. Een zandverwerkingsysteem moet aansluiten op de toekomstwensen van uw veehouderij. Allereerst wordt de zand uit de mest gefilterd, waarna de mest kan worden verwerkt tot kunstmestvervanger, beddingmateriaal en andere waardevolle producten. 

dtx01

Voordelen van mestverwerking

  • Hergebruiken van mest en hierdoor het sluiten van de kringloop
  • Verminderen van ammoniak, CO2 en fijnstof uitstoot
  • Geautomatiseerde machines: in gebruik en reiniging 
  • Snelle terugverdientijd
  • Geschikt in combinatie met een biogasvergister of stikstofstripper

Subsidie voor mestscheiders in Gelderland

De provincie Gelderland heeft vanaf 1 mei 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor veehouderijen in deze provincie voor het plaatsen van een mestscheider, stikstofstripper en zand- en mest separatiesysteem.

Deze subsidie voor mestscheiding loopt tot 30 april 2025. De totale subsidie per aanvraag bedraagt tenminste € 26.000 en maximaal € 250.000. 

Voor het aanvragen van de subsidie moet een projectplan worden aangeleverd waarin staat op welke manier de mestverwerkingssystemen bijdragen aan een beter milieu. Wij kunnen u hierin ondersteunen en hebben goede contacten met subsidieadviseurs die de subsidieaanvraag voor u kunnen behandelen. Klik hier voor meer informatie over de subsidie of neem direct contact met ons op via onderstaande contactformulier. 

De mestverwerkingsapparatuur van Mavasol 

Mavasol beschikt over drie verschillende mestscheiders. De onderstaande mestscheiders zorgen voor de scheiding van de dikke stapelbare fractie en de dunne vloeibare fractie. 

  • DTX De DTX-scheider zorgt voor een fijne scheiding zonder dat de zeef gereinigd dient te worden. Daarnaast maakt hij ook een hoge doorvoer mogelijk zonder dat het nodig is de invoer hoeveelheid te reguleren, zelfs met een hoog gehalte aan opgeloste meststoffen.

  • DT360 De roterende mestscheider is zelfreinigend en wordt met een riem aangedreven. Dankzij de geautomatiseerde sproeibalk heeft de DT360 een continue reiniging van de schermen met minimaal benodigde arbeid. 

  • EYS Schroefpers mestscheider De schroefpersscheiders zijn ontworpen voor het ontwateren van vezelrijke, organische en dierlijke mest. Schroefpersen worden voornamelijk gebruikt voor het scheiden van vaste en vloeibare mestfracties, maar ook voor het scheiden van digestaat.

  • BeddingMaster Door de dikke fractie te composteren, wordt de mest efficiënt omgezet in een waardevol product. Het eindproduct uit de BeddingMaster kan worden gebruikt als hygiënisch, schoon en comfortabel beddingmateriaal in de stallen. Ook kan het worden ingezet als bodemverbeteraar. 

  • Zand- en mestverwerking Wanneer zand als boxstrooisel wordt gebruikt ziet het mestverwerkingsproces er anders uit. Allereerst wordt het zand uit de mest gefilterd, waarna de mest verwerkt kan worden met een mestscheider. 

 

 

 

Mestverwerking met de BeddingMaster 

Mest is een waardevol product waarmee in de veehouderij geld kan worden verdiend. Met de BeddingMaster wordt de mest efficiënt omgezet in een waardevol product voor de veehouder en een hoog comfort en gezondheid voor de koeien. Mavasol helpt melkveehouders om te voldoen aan de milieuregelgeving voor hun mest. Winst wordt gegenereerd door de mestverwerkingskosten te verlagen en de mestopbrengst te verhogen.

Wij helpen u op weg naar een circulair verdienmodel 

Circulaire economie wordt steeds belangrijker. Door op de juiste manier met grondstoffen om te gaan en de efficiëntie van de processen te verhogen, kan de CO2-voetafdruk aanzienlijk worden verminderd en tegelijkertijd geld worden bespaard voor het melkveebedrijf. De systemen van Mavasol dragen bij aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering. 

Hoe werkt de BeddingMaster?

Door het combineren van eeuwenoude composttechnieken en de kennis en ervaring van Daritech, is de BeddingMaster ontwikkeld. De BeddingMaster zet koemest om in comfortabel en hygiënisch beddingmateriaal, ook wel boxstrooisel genoemd. Door het geverifieerde en gecontroleerde composteringsproces kan mest worden hergebruikt in ligboxen van vee. Schone en voordelige bedding, fijn voor mens en dier.
Verspil geen tijd en geld meer aan zaagsel en schaafsel, Mavasol heeft dé duurzame oplossing. Bedding ontwikkeld voor melkveehouders die gerecyclede mest als strooisel gebruiken. 

STAP 1: 35% Droge stof
De drijfmest wordt uit de stallen geschoven en opgevangen in een put. Met de speciaal door Daritech ontworpen Screw Press Separator wordt het water uit de mest afgevoerd en blijft er 36% droge stof over. Dit is de ideale grondstof voor de BeddingMaster. De vaste meststoffen worden via een vaste opening in de BeddingMaster ingevoerd.

STAP 2: composteren door middel van de aanwezige bacteriën
Het mooie van het composteren van vaste mest is dat de aërobe bacteriën, die het organische materiaal consumeren, dankzij de melkkoeien al in de vaste stoffen zitten. Deze bacteriën brengen het composteringsproces op gang. 

STAP 3: met de juiste luchttoevoer, rotatie en een gecontroleerde temperatuur
Eenmaal in de BeddingMaster vermenigvuldigen de bacteriën zich, terwijl ze het werk afmaken dat in de maag van de koeien is begonnen. Een ventilator trekt lucht door de trommel en zorgt voor een ruime luchttoevoer, die zich vermengt met de vaste stoffen die door de rotatie van de trommel tuimelen. Binnen enkele uren heeft de activiteit van de bacteriën de temperatuur tot boven de 65 °C (150 ºF) gebracht. Door het roteringsproces, de temperatuur in de machine en de beluchting wordt de mest volledig gecomposteerd in 12 tot 24 uur. 

STAP 4: met als resultaat een geschikt beddingmateriaal of compost 
Het hygiënische en droge materiaal dat uit de BeddingMaster komt is droog en geurvrij. Het materiaal is comfortabel voor koeien en kan direct worden gebruikt als beddingmateriaal. Daarnaast kan het eindproduct ook gebruikt worden als bodemverbeteraar.  
Een bewezen composteringtechnologie voor melkveehouderijen 

Met jarenlang betrouwbaar en gedocumenteerd BeddingMaster-succes op melkveebedrijven over de hele wereld, biedt Mavasol een flexibele in-vessel composter met een bewezen staat van dienst om aan uw behoeften op het gebied van mestrecycling te voldoen. De BeddingMaster is verkrijgbaar in verschillende maten en configuraties om aan uw behoeften te voldoen.

Vooraf altijd een compleet overzicht van de besparing en een 3D CAD-ontwerp 

De BeddingMaster is grotendeels onderdeel van de mestverwerkingssystemen van Daritech. Deze bestaan ​​naast de BeddingMaster voornamelijk uit separatoren, rollenpersen en transportsystemen. Mavasol ontwerpt maatwerkoplossingen voor het rendabel verwerken van mest. Hierbij maken we optimaal gebruik van bestaande putten en pompen, indien dit mogelijk is. Wij maken altijd een ontwerp in 3D CAD om u te laten zien hoe het systeem op uw erf past en welke vergunningen hiervoor eventueel nodig zijn. Wij maken de offerte compleet met een besparingsoverzicht van zowel de kosten, de terugverdientijd als ook de CO2 reductie die het systeem oplevert. 

 

Contact opnemen

Heeft u een vraag of opmerking? Maak dan gebruik van dit contactformulier, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op!


foto contact


Contactformulier:

Graag uw voornaam invullen
Graag uw achternaam invullen
Graag uw mailadres invullen.
Graag uw vraag of opmerking invullen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Klik op het rondje zodat het groen wordt.

 

 

 

 

 

 

 

Circular agriculture starts today - for a better tomorrow.