Selecteer de taal

Waarom de BeddingMaster

  • Het gerecyclede beddingmateriaal is comfortabel voor de koe en bacterievrij
  • Geen dure inkoop meer van beddingmateriaal
  • De machine is volledig op afstand te bedienen en te controleren
  • Snelle terugverdientijd
  • Het proces zorgt voor een aanzienlijke CO2 besparing
  • Het systeem is een uitstekende combinatie met een biogasvergister of stikstofstripper


Met de BeddingMaster wordt koemest gecomposteerd in een hygiënisch en geurvrij materiaal. De mest kan worden hergebruikt als beddingmateriaal of als bodemverbeteraar. 

Door het combineren van eeuwenoude composttechnieken en de kennis en ervaring van Daritech, is de BeddingMaster ontwikkeld. De BeddingMaster zet koemest om in comfortabel en hygiënisch beddingmateriaal, ook wel boxstrooisel genoemd. Door het geverifieerde en gecontroleerde composteringsproces kan mest worden hergebruikt in ligboxen van vee. Schone en voordelige bedding, fijn voor mens en dier.

Het eindproduct van de BeddingMaster heeft een hygiënisch, geurvrij en droog resultaat

Dankzij het schone eindproduct en dus een vermindering van bacteriën in de stallen, wordt de gezondheid van de koe verbeterd. Onze mestcomposteringsmethode wordt inmiddels ingezet op meerdere boerderijen in Europa. Bij veel van deze projecten wordt de BeddingMaster in combinatie met een biogasinstallatie ingezet. Allereerst worden voedingsstoffen uit de mest gehaald en gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Hierna gaat het restproduct uit de biovergister naar de BeddingMaster om gecomposteerd te worden.


bedding master

 
Hoe het werkt

Verspil geen tijd en geld meer aan zaagsel en schaafsel, Daritech heeft dé duurzame oplossing. Bedding ontwikkeld voor melkveehouders die gerecyclede mest als strooisel gebruiken.

FASE 1: Geschraapte mest of gedehydrateerde spoelmest, wordt rechtstreeks in een separator gevoerd, speciaal ontworpen door Daritech. De separator levert de ideale grondstof voor de BeddingMaster, die bestaat uit vaste mest met 36% droge stof. De afgescheiden vaste stoffen worden via de vaste opening in het invoerpunt in de BeddingMaster gevoerd. De vaste uiteinden die niet meedraaien met de trommel verhogen de capaciteit met meer dan de helft, wat resulteert in meer strooisel voor minder geld. Dit is waar we het allemaal voor doen!

FASE 2: Het mooie van het composteren van vaste mest is dat de aërobe bacteriën, die het organische materiaal consumeren, dankzij de melkkoeien al in de vaste stoffen zitten.

FASE 3: Eenmaal in de BeddingMaster vermenigvuldigen de bacteriën zich, terwijl ze het werk afmaken dat in de maag van de koeien is begonnen. Een ventilator trekt lucht door de trommel en zorgt voor een ruime luchttoevoer, die zich vermengt met de vaste stoffen die door de rotatie van de trommel tuimelen. Binnen enkele uren heeft de activiteit van de bacteriën de temperatuur tot boven de 65 °C (150 ºF) gebracht, waar het blijft terwijl het materiaal als een plug door de trommel beweegt. Tijdens het proces worden de interne temperatuur, vochtigheid en beluchting gecontroleerd om ervoor te zorgen dat er geen percolaat of geur wordt geproduceerd.

FASE 4: Het hygiënische en droge materiaal dat uit de BeddingMaster komt is geurvrij. Het materiaal is comfortabel voor koeien, kan direct worden gebruikt en is exportwaardig.

"Op weg naar een circulaire economie"

Circulaire economie wordt steeds belangrijker. Door op de juiste manier met grondstoffen om te gaan en de efficiëntie van de processen te verhogen, kan de CO2-voetafdruk aanzienlijk worden verminderd en tegelijkertijd geld worden bespaard voor het melkveebedrijf. De BeddingMaster helpt melkveehouders om het einde van de keten aan het begin van dezelfde keten te binden.

Wat biedt Mavasol?

Mest is een waardevol product waarmee in de veehouderij geld kan worden verdiend. Met de BeddingMaster wordt de mest efficiënt omgezet in een waardevol product voor de veehouder en een hoog comfort en gezondheid voor de koeien. Mavasol helpt melkveehouders om te voldoen aan de milieuregelgeving voor hun mest. Winst wordt gegenereerd door de mestverwerkingskosten te verlagen en de mestopbrengst te verhogen.

Een gecertificeerd mestverwerkingssysteem 

Certificering
Sinds 2013 is de BeddingMaster officieel gecertificeerd en gevalideerd. De tests worden uitgevoerd in de context van de Europese verordening inzake dierlijke bijproducten en de ISO-normen (EU 1069/2009 en EU 142/2011). De BeddingMaster voldoet tevens aan de exporteisen van Frankrijk, de NF-U normering. Dit houdt in dat het proces van de BeddingMaster juist is uitgevoerd binnen het systeem en vrij van bacteriën is.

NF-U-certificering
Om digestaat (gecomposteerde mest) naar Frankrijk te vervoeren of te exporteren, moet het voldoen aan de kwaliteitseisen van de NF-U-norm. Onze BeddingMaster is gecertificeerd volgens deze kwaliteitsnormen.

Validatieonderzoek
In een validatiestudie wordt het doden van micro-organismen in de betreffende installatie onderzocht. In samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Europese NEN is deze methode vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak (NTA8777) (Toelichting). Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder accreditatie. Op basis van de resultaten van het onderzoek worden eisen aan het verloop van de procedure vastgesteld en vastgelegd in een HACCP-protocol. Het onderzoekt en toont de minimale doding van pathogene micro-organismen tijdens het fermentatie- of composteringsproces aan.

We hebben de 6-20, de 6-32 en de 8-40 versie van de BeddingMaster getest. Uit alle testen bleek dat deze BeddingMasters kunnen voldoen aan de vereiste 5log10 reductie van Enterococcus faecalis zoals vermeld in 142/2011. Bovendien bleek uit periodieke bemonstering van de output van de BeddingMaster dat E. coli voldoet aan de <1.000 CFU/gr (normaal gesproken tonen de resultaten <10 CFU/gr) zoals vermeld in 142/2011. Verder toonden Salmonella-analyses normaal gesproken "Niet aanwezig in 25 gr" zoals vermeld in 142/2011.

BeddingMaster voldoet aan eisen EVDB

Mits op de juiste manier gebruikt en tijdens het composteren een voldoende hoge temperatuur wordt bereikt, worden pathogene bacteriën (Enterococcus faecalis, E. coli en Salmonella) voldoende gereduceerd om te voldoen aan de eisen van de Europese Verordening Dierlijke Bijproducten.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de BeddingMaster en de voordelen die het systeem biedt voor uw bedrijf? Vul dan hieronder vrijblijvend uw gegevens in!

Contact opnemen

Heeft u een vraag of opmerking? Maak dan gebruik van dit contactformulier, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op!


foto contact


Contactformulier:

Graag uw voornaam invullen
Graag uw achternaam invullen
Graag uw mailadres invullen.
Graag uw vraag of opmerking invullen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Klik op het rondje zodat het groen wordt.

 

 

 

 

 

 

 

Circular agriculture starts today - for a better tomorrow.