Selecteer de taal

Welke duurzame oplossing past het beste in een toekomstbestendige veehouderij?

Onze innovatieve systemen ondersteunen melkveehouders en afvalverkingsbedrijven in verduurzaming. Door het zand uit de boxen te scheiden van de mest en te kunnen hergebruiken in de stallen, het composteren van mest en bij het composteren van GFT-afval. De systemen zijn gecertificeerd en vooraf wordt een berekening gemaakt voor de reductie van CO2 uitstoot en verkleinen van de ecologische voetafdruk. 

 

Onze oplossingen uitgelegd

Zand en mest scheiden 

Het zandscheidingssysteem moet aansluiten bij uw ideeën voor nu en in de toekomst. Het team van Mavasol brengt uw wensen en eisen in kaart en gaat aan de slag met een voorstel. Het zandseparatiesysteem van Mavasol is geschikt voor zandwassen en ontwateren van zand. De bewezen technologie van Daritech is geschikt voor duurzame zand- en mestverwerking in de agrarische sector. Door de grote besparing van het hergebruiken van zand is een zandterugwininstallatie in de meeste gevallen binnen 4-5 jaar terugverdiend. 

Composteren van mest 

Door het combineren van eeuwenoude composttechnieken en de kennis en ervaring van Daritech, is de BeddingMaster ontwikkeld. De BeddingMaster zet koemest om in comfortabel en hygiënisch beddingmateriaal, ook wel boxstrooisel genoemd. Door het geverifieerde en gecontroleerde composteringsproces kan mest worden hergebruikt in ligboxen van vee of als bodemverbeteraar in de tuin en op het land. Schone en voordelige bedding, fijn voor mens en dier. 

Voedselafvalverwerking 

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT), restaurantafval en etensresten uit dierenverblijven kunnen uitstekend worden verwerkt tot compost. De Envirodrum van Mavasol composteert voedselresten tot een vruchtbare bodemverbeteraar. Door het verwerken van afval ten opzichte van het verbranden worden de kosten voor het verwerken en de CO2 uitstoot verminderd. De composteringsmachine is uitermate geschikt voor dierentuinen (mest- en groenteafval), tuinbouw, restaurants en afvalverwerkingsbedrijven.

Kalveren voeren

Bij het voeren van de kalveren is de hygiëne belangrijk. Het schoonhouden van de melkflessen en emmers kost veel tijd en hierdoor geld. Door het reinigen van de melkflessen te optimaliseren door te investeren in een Bottle Washer, eventueel inclusief flessen, zorgt de machine voor hygiënisch schone flessen. Daarnaast vergt het wassen met de flessenwasser minder arbeidsuren en heeft u hierdoor tijd over voor andere werkzaamheden. 

 

 

 

Contact opnemen

Heeft u een vraag of opmerking? Maak dan gebruik van dit contactformulier, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op!


foto contact


Contactformulier:

Graag uw voornaam invullen
Graag uw achternaam invullen
Graag uw mailadres invullen.
Graag uw vraag of opmerking invullen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Klik op het rondje zodat het groen wordt.

 

 

 

 

 

 

 

Circular agriculture starts today - for a better tomorrow.