Selecteer de taal

Waarom investeren in duurzame landbouw?

  • Verminderen de hoeveelheid afval (mest, GFT- en voedselafval) 
  • Sluiten van de kringloopketen van afvalstromen in de organisatie 
  • Hergebruiken van waardevolle materialen zoals zand of mest 
  • Besparen op transportkosten, door verwerking op eigen terrein 
  • Verklein de ecologische voetafdruk van de organisatie
  • Onderhoudsarme en energiearme installatie
  • Volledig op afstand bestuurbaar en controleerbaar


Hoe het werkt?

Groen boeren, duurzame veehouderij, CO2 reductie en stikstofbesparing is niet meer weg te denken op de boerderij. In de landbouwsector moet de uitstoot van broeikasgassen in de aankomende jaren aanzienlijk worden verminderd. Om deze maatregelen te treffen vraagt dit vaak om een grote investering. Met de systemen van Mavasol kan de ecologische voetafdruk van de boerderij worden verkleind en verdiend de veehouder geld met CO2 reductie en recycling van afvalstoffen.  

Wij zijn ervan overtuigd dat het recyclen van zand-, mest- en afvalstoffen voordelen biedt voor het reduceren van de CO2 footprint en dat hier tegelijkertijd een goede boterham mee te verdienen valt.
Voordat u een installatie aanschaft bij Mavasol weet u precies wat de huidige CO2 emissies zijn van uw organisatie en welke besparing het oplevert door te investeren in een verwerkingsinstallatie. U ontvangt een compleet overzicht van de kosten, de besparingen en de terugverdientijd van de installatie. Daarnaast maken wij een ontwerp in 3D CAD om u te laten zien hoe het systeem op uw erf past.

De oplossingen uitgelegd

Zand en mest scheiden 

Het zandscheidingssysteem moet aansluiten bij uw ideeën voor nu en in de toekomst. Het team van Mavasol brengt uw wensen en eisen in kaart en gaat aan de slag met een voorstel. Het zandseparatiesysteem van Mavasol is geschikt voor zandwassen en ontwateren van zand. De bewezen technologie van Daritech is geschikt voor duurzame zand- en mestverwerking in de agrarische sector. Door de grote besparing van het hergebruiken van zand is een zandterugwininstallatie in de meeste gevallen binnen 4-5 jaar terugverdiend. 

Composteren van mest 

Door het combineren van eeuwenoude composttechnieken en de kennis en ervaring van Daritech, is de BeddingMaster ontwikkeld. De BeddingMaster zet koemest om in comfortabel en hygiënisch beddingmateriaal, ook wel boxstrooisel genoemd. Door het geverifieerde en gecontroleerde composteringsproces kan mest worden hergebruikt in ligboxen van vee of als bodemverbeteraar in de tuin en op het land. Schone en voordelige bedding, fijn voor mens en dier. 

Voedselafvalverwerking 

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT), restaurantafval en etensresten uit dierenverblijven kunnen uitstekend worden verwerkt tot compost. De Envirodrum van Mavasol composteert voedselresten tot een vruchtbare bodemverbeteraar. Door het verwerken van afval ten opzichte van het verbranden worden de kosten voor het verwerken en de CO2 uitstoot verminderd. De composteringsmachine is uitermate geschikt voor dierentuinen (mest- en groenteafval), tuinbouw, restaurants en afvalverwerkingsbedrijven.

 

Projecten duurzame landbouw

Contact opnemen

Heeft u een vraag of opmerking? Maak dan gebruik van dit contactformulier, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op!


foto contact


Contactformulier:

Graag uw voornaam invullen
Graag uw achternaam invullen
Graag uw mailadres invullen.
Graag uw vraag of opmerking invullen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Klik op het rondje zodat het groen wordt.

 

 

 

 

 

 

 

Circular agriculture starts today - for a better tomorrow.