Selecteer de taal

Mestverwerking voor een groeiende onderneming

Toen boerderij Heilemann GmbH in Rotenburg Duitsland is uitgebreid, is er een nieuwe stal gerealiseerd, zijn er meer koeien bijgekomen en is er een BeddingMaster geplaatst. Frank en zijn vrouw Suzanne runnen de boerderij samen met hun twee zoons Mirco en Dennis. Samen zetten zij zich in om hun snelgroeiende onderneming soepel te laten draaien. Hiervoor richten zij zich op drie pijlers: personeel, grond en dierengezondheid. Voor die laatste maken zij onder andere gebruik van de BeddingMaster.  

Voordelen volgens de familie Heilemann op een rij 

  • Afname van antibiotica gebruik
  • Schonere koeien
  • Meer comfort voor de koeien
  • Snelle gewasbenutting van de organische mest
  • Het celgetal in de melk is gedaald
  • Het aantal mastitis gevallen is gedaald
  • Homogene kwaliteit box strooisel
  • Verwerking van de digestaat

 

Frank heilemann BeddingMaster

Op de boerderij wordt continu gewerkt aan het vinden en uitvoeren van efficiënte processen die het werk gemakkelijker maken en het resultaat verhogen. Zo liggen er zonnepanelen op de daken van de stallen voor eigen elektra en hebben ze meerdere biovergisters waar ze hun eigen biogas produceren waarmee zij het bedrijf verwarmen. Alle restwarmte van de vergisters gaat naar huishoudens en de naburige industrie.

Omdat de BeddingMaster circulair boxstrooisel oplevert, is de boerderij niet meer afhankelijk van een externe aanvoerder. Dit past goed in het plaatje van de familie Heilemann. Tegelijkertijd is het beter voor de koeien en is het van positieve invloed op de melkproductie.

Samenwerking met Mavasol 

Bij de installatie van de BeddingMaster in Duitsland waren Klaas de Vries van Mavasol en Frank Heilemann aanwezig. Vanuit die ontmoeting is de samenwerking met de familie Heilemann ontstaan. Op boerderij Heilemann GmbH werd op dat moment gewerkt aan de uitbreiding van de stallen. Bij het ontwerpen van de stal is rekening gehouden met de BeddingMaster.

Vanwege de nieuwbouw en de toename van het aantal koeien waren de heren Heilemann op zoek naar een manier om hun bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Bacteriedruk is één van die processen, daarom waren zij op zoek naar het juiste boxstrooisel. De keuze viel op de gehygiëniseerde mest uit de BeddingMaster. Door het gecertificeerde proces kan namelijk ook de digestaat binnen 24 uur worden toegepast als boxstrooisel.

Bij het plaatsen van de BeddingMaster was er, zoals gepland, voldoende ruimte om de machine in de stal kwijt te kunnen. Na de installatie, die ongeveer vijf dagen in beslag neemt, duurt het opstarten bij digestaat mest ongeveer vier dagen, dan is de BeddingMaster op temperatuur. Wanneer de transitie van de anaërobe bacterie, die van nature aanwezig is in de mest van de koe, van de vergister naar de trommel is voltooid, blijft de temperatuur constant en is de BeddingMaster klaar voor gebruik.

 

Hoe werkt het nieuwe systeem?

Per dag wordt er zo’n 30 tot 35m3 aan mest vergist en vervolgens naar de mestscheider gepompt. De mestvezels worden automatisch ingevoerd in de BeddingMaster. Frank Heilemann legt uit hoe de BeddingMaster wordt ingezet op boerderij Heilemann GmbH.

Besparing 

Met de plaatsing van de BeddingMaster zijn de nodige kosten gemoeid. Bij de plaatsing werd ingeschat dat de terugverdientijd bij boerderij Heilemann GmbH ongeveer vier jaar zou zijn. De besparing door het gebruik van de BeddingMaster bestaat uit verschillende onderdelen. Zo hoeven de veehouders geen boxstrooisel meer te kopen en hebben ze gezondere koeien door gebruik te maken van gehygiëniseerde mest in plaats van stro. Dit zorgt voor een verlaging van het antibiotica gebruik en een hogere melkproductie. Inmiddels zijn er meer voordelen waardoor het gebruik van een BeddingMaster een nog snellere terugverdientijd heeft.

Meer weten over de BeddingMaster?

Artikel “Melkvee 110 plus" maart 2023

Contact opnemen

Heeft u een vraag of opmerking? Maak dan gebruik van dit contactformulier, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op!


foto contact


Contactformulier:

Graag uw voornaam invullen
Graag uw achternaam invullen
Graag uw mailadres invullen.
Graag uw vraag of opmerking invullen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Klik op het rondje zodat het groen wordt.

 

 

 

 

 

 

 

Circular agriculture starts today - for a better tomorrow.