Insight Day Denmark – Jensen

The presentation will be on January 26, 2017 on dairy farm “Bakkegaarden” in Grenaa, Denmark (Address: Dolmervej 29, 8500 Grenå, Denemarken). A dairy farm with 400 dairy cows and years of experience with sand as bedding.

Unique features of the Sand Recovery System:

 • Efficient set-up of Sand separation and processing equipment
 • Equipment with high efficiency and low maintenance
 • Together with our manure separator type DT-X. The DT-X provides a high quality process flow of manure flows.

Unik fuldskala præsentation af sand- og gylleseparation af Sand Recovery System

Præsentationen af Mavasol’s første opstillede anlæg til separering af sand og gylle i Danmark og Europa d. 26. januar, 2017 på bedriften ”Bakkegården” ved Grenå. (Adresse: Dolmervej 29, 8500 Grenå, Denemarken). På ejendommen er der ca. 400 årskøer og flere års erfaring med sand i sengene.

Unikke egenskaber for Sand Recovery System:

 • Det mest komplette anlæg og udstyr til sandseparering på markedet
 • Et anlæg med høj effektivitet og lav vedligeholdelse
 • I kombination med vores DTX gylleseparator opnås en god væskekvalitet der giver en renere sandseparering   

In Short:

 • Clean sand for re-use
 • 90% or more re-use of sand
 • Low energy costs
 • Very easy and reliable
 • Low operating costs
 • Compact formation
 • Applicable in as well new as existing situations
 • Re-use of existing equipment possible
 • Remotely adjustable and controllable
 • Low maintenance

Kort sagt:

 • Renere sand
 • Min. 90 % af sandet kan genbruges
 • Lavt energiforbrug
 • Lave installationsomkostninger
 • Lave driftsomkostninger
 • Kompakt anlæg
 • Ingen ammoniakfordampning    
 • Kan opstilles i nye og eksisterende bygninger
 • Genbrug af eksisterende udstyr er muligt
 • Mulighed for at følge og justere anlægget via internettet
 • Lave vedligeholdelsesomkostninger

Program: 09.30 am. until 13.00 pm.

 • Welcome
 • Information of dairy farmer Mogens Hjort Jensen of his experiences through the years with sand, sand bedding and processing operations
 • Presentation of Rasmus Kjelsmark Nielsen, technical support of Byggeri-Teknik
 • Presentation of Mavasol on the application and details of the installation
 • Evaluation analysis and key figures
 • Visit SRS Installation
 • Guided tour on the dairy farm
 • Evaluation and ending and opportunity to ask questions
 • Lunch

Program; kl. 9.30 til 13.00

 • Velkomst
 • Se SRS installationen
 • Erfaringer fra Mogens Hjort Jensen – sand i sengebåsene og sandseparering
 • Præsentation af anlæg ved Rasmus Kjelsmark Nielsen – Byggeri & Teknik
 • Præsentation af funktion og detaljer ved anlægget af Mavasol
 • Gennemgang af analyser og nøglefigurer af separeret sand og gylle
 • Guidet rundvisning på ejendommen
 • Evaluering og afrunding med mulighed for at stille spørgsmål
 • Frokost

pdf Mavasol Insight Day (english)

pdf Mavasol Insight Day (Danish)